Hoe werkt hypnose?

Bij hypnose denken veel mensen aan iets mysterieus, waarbij je bijvoorbeeld in slaap valt of dingen kunt doen die je normaal niet kunt. Hoe krijgt een hypnotiseur iemand onder hypnose en hoe werkt hypnose?

Hypnose

Hypnose is een staat van normale bewustzijnstoestand, waarin het kritisch denken uitgeschakeld is. Het brein is in deze staat heel ontvankelijk voor stimuli en beïnvloeding. In een hypnose kan de onderbewuste geest instructies ontvangen en door middel van hypnose-technieken kan een hypnotiseur de manier van denken veranderen. Je bent je volledig bewust van wat een hypnotiseur zegt. Ook kun je jezelf uit een trance halen in het geval van een noodsituatie. De staat van bewustzijn onder hypnose, maken we in het dagelijks leven van nature al door. Als je een stuk hebt gefietst of hebt gereden in de auto, kun je bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je een heel stuk hebt gemist, terwijl je wel bij bewustzijn was. Hypnose wordt in shows gebruikt, maar ook in therapie voor het verminderen van geestelijke problemen of pijn.

Het onderbewuste

Iedereen heeft een bewuste, bestaand uit bijvoorbeeld het denken, logica en wilskracht. Daarnaast heeft iedereen een onderbewuste, waarin emoties en beelden zijn opgeslagen. Ons onderbewuste is veel groter dan ons bewuste. Tijdens een hypnose wordt ons onderbewuste aangesproken. Onze kritische kant is veel minder aanwezig, waardoor we dingen sneller aannemen.

Trance

Wanneer je in een trance of onder hypnose bent, ben je je nauwelijks bewust van de omgeving en richt je je op een enkele, specifieke gedachte. Een deelnemer neemt, op vraag van een hypnotiseur, vrijwillig een bepaald mentaal gedrag aan. Iemand moet zich bijvoorbeeld concentreren op het geluid van zijn ademhaling, waardoor er een staat van hoge concentratie wordt gecreëerd en andere gedachten worden uitgesloten. Na deze staat van concentratie en uitsluiting van andere gedachten doet een hypnotiseur suggesties om de deelnemer te vertellen hoe hij zich voelt. Dit doet de hypnotiseur door bijvoorbeeld te zeggen dat als de deelnemer zijn arm beweegt, hij merk dat deze stijf is. De aandacht van een deelnemer wordt door de afwisselende instructies en suggesties, gericht gemanipuleerd. Hierdoor komt de deelnemer in een hypnotische trance. Een hypnotiseur haalt iemand uit een trance door bijvoorbeeld te zeggen dat diegene alle instructies moet vergeten.

Waanbeelden

Tijdens een hypnose kan een hypnotiseur voor wanen of hallucinaties zorgen, met behulp van suggesties die hij doet. In de normale bewustzijnstoestand kunnen deze wanen en hallucinatie niet ontstaan. De hypnotiseur kan iemand ervan overtuigen dat er aan zijn been wordt getrokken, waardoor de deelnemer deze optilt. Tijdens de beweging is iemand zich niet bewust van het aansturen van zijn been. Ook kan iemand onder hypnose echte pijn ervaren door suggesties van een hypnotiseur. Als de hypnotiseur de deelnemer vertelt dat diegene bijvoorbeeld in een spijker stapt. Dit gebeurt niet als mensen buiten hypnose zich dit inbeelden. Door cognitieve suggesties probeert een hypnotiseur waarnemingen te creëren, waarbij mentale waanbeelden kunnen ontstaan. Je herkent jezelf bijvoorbeeld niet terug in een spiegel.

Hypnose is dus geen mysterieuze kracht, waardoor iemand in slaap valt en weg is van de wereld. Het denken kan gericht gemanipuleerd worden door suggesties, als het onderbewuste wordt aangesproken.